درباره

مرداد ۴م, ۱۳۸۶

فخرالسادات محتشمی پور هستم متولد پانزده اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و دو تهران.

همسرم سید مصطفی تاجزاده است که احتیاج به معرفی ندارد و فرزندانم دو دختر متاهل دانشجو اند.

به این توصیه حکیمانه معتقدم: “ز گهواره تا گور دانش بجوی” و لذت دانشجویی رو با چیزی عوض نمی کنم و البته لذت معلمی هم جای خود دارد.
تاریخ می خوانم و عضو چند نهاد غیردولتی از جمله موسسه یاس، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن ملی زنان کارآفرین هستم و نیز عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی.

اگر بخواهم خودم را در یک جمله تعریف کنم می گویم: “فعال حوزه زنان و معتقد به برابری انسانها”.

یادداشتهای پراکنده ام در مطبوعات، سایت ها و وبلاگ ها بالاخره مرا بر آن داشت تا آنچه نوشته ام و آنچه می خواهم بنویسم را در یک جا گرد آورم چرا که نوشتن را به ویژه در جهان امروز و جامعه کنونی ما یک ضرورت می دانم، خصوصا برای زنان که در تاریخ مذکر ما محوند و تنها ردپایی از آنان به جاست.

خود می نویسم و همه را به نوشتن دعوت می کنم. باشد که آیندگان برای فهم امروز ما دچار تنگنا و خلاء و کمبود منابع دست اول نباشند.

همین

نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ

Sitemap