بایگانی برای فروردین, ۱۳۸۸

از زمستان خسته ایم و به بهار می اندیشیم

فروردین ۲م, ۱۳۸۸

همراه با همه ایرانیان نژاده در آستانه بهار، رویش طبیعت را به تماشا ایستاده ایم.

همراه با همه ایرانیان استوار،  پایندگی و استقامت را هلهله می کنیم .

و نوروز را چون نیاکانمان جشن می گیریم و به جنگ اهریمن و زشتی و پلیدی و پلشتی می رویم .

 در نظام آفرینش  تغییر و تحول ستودنی است .

از زمستان خسته ایم و به بهار می اندیشیم .

همراه با همه فرزندان ایران و همه آنان که اخلاق را می ستایند و آزادگی را . همه آنان که موجند و آسودگی نمی شناسند . همراه با همه پویشگران برابری و عدالت و اصلاحات، به فردای روشن برای سرزمین آزادگان سروقامت، نظر داریم :)

سال نو مبارک

ارسال شده در یادداشت روز | نظرات (۱۰)

زنده باد اصلاح طلبی زنده باد اخلاق زنده باد خاتمی

اسفند ۲۸م, ۱۳۸۷

به تصمیم خاتمی مرد اخلاق احترام می گذاریم :)

ارسال شده در یادداشت روز | نظرات (۱۳)

Sitemap